Oświadczenie

Ostatnia aktualizacja: 21 marca 2024

Interpretacja i definicje

===============================

Interpretacja

—–

Słowa rozpoczynające się z dużej litery, mają znaczenie, które

znajduje się pod następującymi warunkami. Poniższe definicje są takie same i mają

to samo znaczenie, niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicja

—–

Do celów niniejszego wyłączenia odpowiedzialności:

* Firma (w tym dokumencie określana jako „Firma”, „my”, „nas” lub „nasz”) odnosi się do Casinoble.
* Usługa dotyczy Witryny internetowej.
* Oznacza Osobę uzyskującą dostęp do usługi, firmę, spółkę lub inną osobę prawną, w której imieniu taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub korzysta z niej.

Usługa, jeśli dotyczy.

* Witryna odnosi się do strony Casinoble, dostępnej pod adresem <https://casinoble.pl>.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

==========

Informacje zawarte w tej Witrynie mają charakter wyłącznie informacyjny i są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w treści oferowanej usługi.

W żadnym wypadku firma nie ponosi odpowiedzialności za szczególne, bezpośrednie, pośrednie, wtórne lub przypadkowe szkody wszelkiego rodzaju, czy to zaniedbania lub jakiegokolwiek innego czynu niedozwolonego wynikającego z, lub w związku z korzystania z usługi, lub treści usługi.

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania uzupełnień, usunięć lub zmian treści serwisu w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.

Firma nie gwarantuje, że usługa będzie wolna od wirusów lub w innych szkodliwych elementów.

Zastrzeżenie dla partnerów FTC

========================

Poniższe oświadczenie jest zgodne z wytycznymi Federalnej Komisji Handlu

Komisji Stanów Zjednoczonych do przestrzegania przejrzystej reprezentacji wszystkich relacji partnerskich, które posiada firma w ramach świadczonej usługi.

Należy założyć, że niektóre z linków to „linki afiliacyjne”, to znaczy linki ze specjalnym kodem śledzenia.

Oznacza to, że kiedy klikniesz link partnerski i kupisz dany przedmiot, to:

  • Firmy mogą otrzymać prowizję partnerską. Dzięki temu mogą one sfinansować i opłacić działanie usługi dostarczając korzyści klientom
  • Zostaną ujawnione jego relacje partnerskie.

Cena artykułu lub usługi jest zawsze taka sama, niezależnie od tego, czy jest to link partnerski, czy nie. Niezależnie od tego firma rekomenduje tylko produkty lub usługi, które zgodne z wiarą firmy, że dodają wartości użytkownikom.

Witryna korzysta z następujących programów reklamowych afiliacyjnych:

* Netrefer
* Income Access
* MyAffiliate

Zastrzeżenie dotyczące linków zewnętrznych

=========================

Serwis może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych, które nie są obsługiwane, nie są dostarczane ani utrzymywane przez Firmę, ani w żaden sposób z nią powiązane.

Należy pamiętać, że firma nie gwarantuje poprawności, trafności informacji dostępnych na tych zewnętrznych stronach internetowych i tego, że są aktualne lub kompletne.

Zastrzeżenie dotyczące recenzji produktów

==========================

Aby sfinansować i opłacić działanie usługi, firma może otrzymywać wynagrodzenie (w formie gotówki lub darmowych produktów) za recenzje lub polecenie określonej firmy, produktu lub usługi.

Firma pozostaje niezależna, a oceny opierają się na własnej opinii firmy.

Zgodnie z polityką Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych, artykuły zawierające recenzję firmy, produktu lub usługi, od której otrzymano wynagrodzenie, zawierają zrzeczenie się odpowiedzialności.

Wyłączenie odpowiedzialności za błędy i pominięcia

===============================

Informacje dostarczane w ramach usługi mają na celu jedynie dostarczenie ogólnych wskazówek dotyczących tematów pozostających w kręgu zainteresowań. Nawet jeśli firma podejmie wszelkie środki ostrożności, aby zapewnić, że zawartość serwisu jest aktualna i dokładna, mogą wystąpić błędy. Poza tym, ponieważ przepisy, zasady i regulacje ciągle się zmieniają, mogą wystąpić opóźnienia, a w informacjach zawartych w Serwisie występować pominięcia lub nieścisłości.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy lub pominięcia ani za efekty wynikające z wykorzystania tych informacji.

Zastrzeżenia dotyczące dozwolonego użytku

===================

Firma może korzystać z materiałów chronionych prawem autorskim, które nie zawsze zostały upoważnione do użytku przez właściciela praw autorskich. Firma publikuje takie materiały, zachęcając do komentowania, krytyki, przekazywania wiadomości, poszerzania wiedzy lub własnych badań.

Firma uważa, że ​​stanowi to „dozwolony użytek” wszelkich treści z takim prawem autorskim, zgodnie z sekcją 107 prawa autorskiego Stanów Zjednoczonych.

Jeśli chcesz wykorzystać materiały chronione prawem autorskim z Witryny do własnych celów wykraczających poza dozwolony użytek, musisz uzyskać zgodę właściciela praw autorskich.

Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności

==========================

Witryna może zawierać poglądy i opinie, które są poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają oficjalną politykę lub stanowisko jakiejkolwiek innej osoby, autora, agencji, organizacji, pracodawcy lub Firmy.

Komentarze publikowane przez użytkowników są ich wyłączną odpowiedzialnością, a użytkownicy biorą pełną odpowiedzialność za wszelkie zniesławienie lub spory sądowe, które wynikają z czegoś, co zostało zapisane lub jest bezpośrednim wynikiem czegoś, co zostało opublikowane w komentarzu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za komentarze publikowane przez użytkowników i zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego komentarza z dowolnego powodu.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

============================

Informacje o usłudze są przekazywane przy założeniu, że Firma nie zajmuje się świadczeniem usług prawnych, księgowych, podatkowych ani innych obejmujących profesjonalne doradztwo i usługi. W związku z tym publikowane tu informacje nie powinny być używane jako zastępnik konsultacji z profesjonalną księgowością, doradcą podatkowym, prawnym lub innym kompetentnym doradcą.

W żadnym wypadku Firma ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szczególne szkody przypadkowe, pośrednie lub wtórne, wynikające z lub będące powiązane z Twoim dostępem, lub użytkowaniem, lub brakiem możliwości uzyskania dostępu, lub korzystaniem z usługi.

Oświadczenie „Użytku na własną odpowiedzialność”

==========

Wszystkie informacje w serwisie są dostarczane bez gwarancji kompletności, dokładności, aktualności lub rezultatów uzyskanych w wyniku korzystania z tych informacji i bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi gwarancji wydajności, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.

Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani nikogo innego za jakąkolwiek podjętą decyzję lub działania podjęte na podstawie informacji podanych przez Witrynę, lub za jakiekolwiek wynikłe szkody, w tym specjalne i inne, nawet w przypadku poinformowania o możliwości wystąpienia takich szkód.

Skontaktuj się z nami

==========

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego wyłączenia odpowiedzialności, możesz skontaktować się z nami:

* pisząc pod adres e-mail: lukas.mollberg@casinoble.org

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Może zainteresuje Cię jedna z poniższych stron?