Regulamin

Witamy w Casinoble.pl!

Poniższy regulamin zawiera zasady i przepisy korzystania z Witryny Casinoble zlokalizowanej pod adresem https://casinoble.ie.
W momencie, gdy wejdziesz na tę stronę, zakładamy, że zaakceptowałeś ten regulamin. Nie korzystaj ze strony Casinoble.pl, jeśli nie zgadzasz się z którąkolwiek z zasad poniższego regulaminu.

W niniejszym Regulaminie, Oświadczeniu o ochronie prywatności i Oświadczeniu o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wszystkich umów ma zastosowanie poniższa terminologia – „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoby logującej się na tej stronie internetowej i akceptującej warunki z Firmy. „Firma”, „My”, „My”, „Nasz” i „Nas” odnoszą się do naszej Spółki. „Strona”, „Strony” lub „Nas” odnoszą się zarówno do Klienta, jak i do nas samych.

Wszystkie terminy odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy klientowi w najbardziej odpowiedni sposób dla wyraźnego zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych usług Firmy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa holenderskiego. Każde użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkich liter i/lub on/ona są traktowane jako wymienne, a zatem jako odnoszące się do tego samego.

Cookies

Korzystamy z plików cookie. Wchodząc na stronę Casinoble.pl, zgadzasz się na używanie plików cookie zgodnie z Polityką prywatności Casinoble.

Większość interaktywnych stron internetowych używa plików cookie, aby umożliwić pobieranie danych użytkownika przy każdej wizycie. Pliki cookie są używane przez naszą witrynę internetową, aby umożliwić funkcjonowanie niektórych obszarów i być ułatwieniem dla osób odwiedzających naszą Witrynę. Plików cookies mogą używać również niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych.

Licencja

Jeśli nie zaznaczono inaczej, Casinoble i/lub licencjodawcy Witryny są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na Casinoble.pl. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone.

Nie możesz:

 • Publikować ponownie treści z Casinoble.pl
 • Sprzedawać, wypożyczać lub sublicencjonować materiałów z Casinoble.pl
 • Reprodukować, duplikować lub kopiować treści z Casinoble.pl
 • Redystrybuować zawartości strony Casinoble.pl

Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać w dniu opublikowania niniejszego dokumentu. Nasz Regulamin został stworzony przy pomocy Generatora Regulaminu.

W niektórych częściach tej witryny użytkownicy mają możliwość publikowania, wymiany opinii i informacji. Casinoble nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Casinoble, jego agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która je zamieszcza. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Casinoble nie ponosi odpowiedzialności za komentarze ani nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku wykorzystania i/lub opublikowania i/lub pojawienia się komentarzy na dany temat na w tej Witrynie.

Casinoble zastrzega sobie prawo do monitorowania i usuwania wszelkich komentarzy, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające niniejszy Regulamin.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

Jesteś uprawniony do zamieszczania komentarzy w naszej Witrynie i posiadasz wszystkie niezbędne licencje i zgody, aby to robić.
Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych jakiejkolwiek strony trzeciej.
Komentarze nie zawierają żadnych nieprzyzwoitych, obraźliwych, zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które naruszają prywatność
Komentarze nie będą wykorzystywane w celu nagabywania lub promowania działalności gospodarczej, lub zwyczajów, lub przedstawiania działalności komercyjnej, lub działalności niezgodnej z prawem.

Niniejszym udzielasz Casinoble niewyłącznej licencji na używanie, kopiowanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, kopiowania i edytowania dowolnych Twoich komentarzy we wszystkich formach, formatach lub mediach dostępnych w tej Witrynie.

Odnośniki do Naszych Treści

Poniższe organizacje mogą publikować odnośniki do naszej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki;
 • Organizacje prasowe;
 • Katalogi online mogą publikować odnośniki do naszej Witryny w taki sam sposób jak odnośniki do innych Witryn i biznesów, oraz
 • Akredytowane firmy, z wyjątkiem organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i charytatywnych grup zbierających fundusze, które nie powinny publikować hiperłączy do naszej Witryny.

Te organizacje mogą łączyć się z naszą stroną główną, publikacjami lub innymi informacjami dostępnymi w Witrynie, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugeruje fałszywego sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej i jej produktów i / lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny podmiotu łączącego.

Możemy rozważyć i zatwierdzić inne prośby o publikowanie odnośników do naszej Witryny od następujących typów organizacji:

powszechnie znane źródła informacji konsumenckiej i biznesowej
witryny społeczności dot.com
stowarzyszenia lub grupy reprezentujące organizacje charytatywne
dystrybutorzy katalogów online
portale internetowe
firmy doradcze, prawnicze i księgowe
instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.

Zatwierdzamy prośby o umieszczenie hiperłącza do naszej strony głównej na stronach tych organizacji, jeśli uznamy, że: (a) link nie będzie niekorzystny dla nas lub naszych akredytowanych firm; (b) organizacja nie ma u nas żadnych negatywnych zapisów; (c) korzyść dla nas z widoczności linku rekompensuje brak Casinoble; oraz (d) link znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą publikować odnośnik do naszej strony głównej, o ile: (a) nie jest on w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugeruje fałszywego sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony publikującej odnośnik i jej produktów, lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny podmiotu łączącego.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w powyższym punkcie 2 j i chcesz umieścić odnośnik do naszej witryny, musisz nas o tym poinformować, wysyłając e-mail do Casinoble. Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, dane kontaktowe, a także adres internetowy swojej witryny, listę wszelkich adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą Witryną, oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz połączyć. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą tworzyć odnośniki do naszej Witryny w następujący sposób:

 • Używając nazwy naszej Firmy
 • Przez użycie lokalizatora zasobów, z którym jest połączony
 • Korzystanie z jakiegokolwiek innego opisu naszej Witryny, do którego prowadzi łącze, który ma sens w kontekście i formacie treści na stronie podmiotu łączącego.
 • Do tworzenia odnośników nie jest dozwolone użycie logo Casinoble lub innej grafiki, bez umowy licencyjnej dotyczącej znaku towarowego.

iFrames

Bez naszej uprzedniej i pisemnej zgody nie wolno tworzyć wokół naszych Stron internetowych ramek, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej Witryny.

Odpowiedzialność za Treści

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści, które pojawiają się w Twojej Witrynie. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się w Twojej Witrynie. W żadnej Witrynie nie powinny pojawiać się odnośniki, które mogą być interpretowane jako oszczercze, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, lub popierają naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich.

Twoja Prywatność

Przeczytaj Politykę prywatności.

Zastrzeżenie Praw

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich odnośników lub konkretnego odnośnika do naszej Witryny. Wyrażasz zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na nasze żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszego Regulaminu dotyczącego odnośników w dowolnym momencie. Poprzez linkowanie do naszej Witryny, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków publikowania odnośników.

Usunięcie Odnośników z Naszej Witryny

Jeśli znajdziesz w naszej Witrynie jakikolwiek link, który jest obraźliwy z jakiegokolwiek powodu, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami i poinformować nas o tym. Rozpatrzymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani, podobnie jak do udzielania bezpośredniej odpowiedzi.
Nie gwarantujemy, że informacje na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności. Nie możemy również zapewnić, że Witryna pozostanie dostępna lub że materiały na Stronie będą aktualizowane.

Oświadczenie

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej Witryny internetowej i korzystania z niej.

Nic w tym oświadczeniu nie będzie:
ograniczać lub wyłączać naszą, lub Twoją odpowiedzialność za śmierć, lub obrażenia ciała
ograniczać lub wyłączać naszą, lub Twoją odpowiedzialność za oszustwo, lub oszukańcze wprowadzenie w błąd
ograniczać w jakikolwiek sposób naszą lub Twoją odpowiedzialność w sposób, który nie jest dozwolony na mocy obowiązującego prawa
wykluczyć wszelkie nasze lub Twoje zobowiązania, które nie mogą być wyłączone na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w tej sekcji oraz w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają postanowieniom poprzedniego paragrafu; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego oraz naruszenia obowiązku ustawowego.

Dopóki Witryna oraz informacje i usługi dostępne w tej Witrynie są świadczone bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Może zainteresuje Cię jedna z poniższych stron?